Description

starts in
Days ::

Other Lots in Coins - Europe

  • Belgium 50 Centimes 1970

  • Poland 10 Zlotych 1934

  • Romania 100000 Lei 1946 NGC MS 62

  • Albania 5 Lek 1939 R

  • Bulgaria 50 Stotinki 1883

  • Bulgaria 2 Stotinki 1912